admin

Công ty chúng tôi hoạt động trên nền tảng liên kết trực tiếp với Công ty Nhật Bản, Hàn Quốc để xin những đơn hàng trực tiếp và giới thiệu việc làm đến các ứng viên có như cầu đi Kỹ Sư. Với diện thực tập sinh chung tối liên kết với các trung tâm để giới thiệu những ứng viên có nhu cầu.

Scroll to Top
Gọi Ngay